آیین نامه های فرهنگی

ردیفعنوانفایلتاریخ بارگزاری
1آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالیpdf iconفروردین 1400
2آیین نامه اجرایی قانون تشکیل تقویت و توسعه بسیج دانشجوییpdf iconفروردین 1400
3آیین نامه تشکیل بسیج اساتید دانشگاه هاpdf iconفروردین 1400
4آیین نامه جشنواره بین المللی فارابیpdf iconفروردین 1400
5آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونهpdf iconفروردین 1400
6اصلاحیه آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونهpdf iconفروردین 1400
7آیین نامه انضباطی در مورد پوشش وآرایش مصوب وزارت علوم تحقیقات وفناوریpdf iconفروردین 1400