آئین نامه ها و بخش نامه ها

ردیفمقطععنوانفایلتاریخ بارگزاری
1دکتریآیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی(PH.D) pdf iconاسفند 99
2دکتریآیین نامه آموزشی و پژوهشی دوره دکترا Ph.d (برای دانشجویان ورودی 89 به بعد)pdf iconاسفند 99
3کارشناسی ارشدآیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه 866 مورخ 1394/07/04 شورای عالی برنامه ریزی آموزشیpdf iconاسفند 99
4کارشناسی ارشدآیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1388  اسفند 99
5

کارشناسی و کاردانی

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (برای دانشجویان ورودی 93 به بعد)pdf iconاسفند 99
6کارشناسی و کاردانیآیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (برای دانشجویان ورودی 91 به بعد)pdf iconاسفند 99
7 دستورالعمل معادل‌سازی (تطبیق واحد) دروس  
8 خلاصه آیین نامه تقلب و تخلف در دانشگاه ها  
9 تاییدیه آنلاین برای مدارک گواهی موقت و دانش نامه در صورتی که دارای کد صحت یا QR Code (کد تصویری) هستند. pdf iconاسفند 99
10 نمونه گواهی موقت دارای کد صحتpdf iconاسفند 99
11 نمونه دانش‌نامه دارای کد تصویری (QR Code)pdf iconاسفند 99
12 اعتبار مدرک دانشگاه