اطلاعیه پذیرش دانشجو

دانشکده اصول الدین تهران در مقطع كارشناسی در رشته های علوم قرآن و حدیث و فقه و حقوق اسلامی و شیعه شناسی و زبان و ادبیات عربی بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت سازمان سنجش مراجعه فرمایید.