معرفی دانشکده اصول الدین تهران

رئيس دانشكده اصول الدين تهران

خانم دکتر ملیحه سادات سید رضا دولابی

رایانامه : m.seyyedreza@osooltehran.ir

مدیر امور تحصیلات تکمیلی

خانم مریم علی بخشی

رایانامه:

مدیر امور مالی و اداری

خانم دکتر مرجان نجفی

رایانامه: m.najafi@osooltehran.ir

مدیر امور دانشجویی

سرکار خانم فرشته سمیعی

رایانامه:

مدیر آموزشی-فرهنگی و روابط عمومی

خانم دکتر سوده فراهانی

رایانامه:

اساتید ترم 992 دانشکده اصول الدین تهران

نیمسال تحصیلی 2-99

اباذر  عباچی

احمد بساق زاده

اکرم دیانی دردشتی

اکرم نوائی لواسانی

بهاره فدایی

بهناز براتی

حشمت الله صادقی

حیدر شیخ

ربابه جوادی

زهرا سلیمی

زهرا مهدوی مزینانی

زینب قنبری

زینب نوری صادقی

سعید احمدی شهرابی

سمیه فراهانی

سوده فراهانی

سوسن نجف

سید سعید عزیزنژاد

سید علی امامزاده شوشتری

سیمین غلامی

شکوه چینی فروشان

عبدالرضا سمیعی ظفرقندی

عبدالهادی فقهی زاده

عصمت سبزعلی کاشی

علی چراغی

فاطمه شریفی

فاطمه شیرزاده طاقانکی

فاطمه علی پور

فاطمه کسرائی

فائزه تهجدی

فرشته سمیعی

فهیمه فهیمی نژاد

مجید معارف

محمدرضا بارانی

مرجان نجفی

مرضیه رئیسی

مریم السادات بنی هاشمی

مریم علی بخشی

مریم قصابی یزدلی

مریم کیانی فرید

مسعود فهامی

مطهره معافی مدنی

معصومه حسن زاده مقدم

معصومه نوبرانی

ملیحه السادات سیدرضا دولابی

ملیحه صادقیان

منیژه عاملی

مهدی حسن آهنگری

مهناز بدرقاسمی

ندا حریری

نرگس ترقی

نرگس خاتون تقی پور

الهه عبداللهی