معرفی دانشکده اصول الدین تهران

رئيس دانشكده اصول الدين تهران

خانم دکتر ملیحه سادات سید رضا دولابی

رایانامه : m.seyyedreza@osooltehran.ir

مدیر امور تحصیلات تکمیلی

خانم مریم علی بخشی

رایانامه:

مدیر امور مالی و اداری

خانم دکتر مرجان نجفی

رایانامه: m.najafi@osooltehran.ir

مدیر امور دانشجویی

سرکار خانم فرشته سمیعی

رایانامه:

مدیر آموزشی-فرهنگی و روابط عمومی

خانم دکتر سوده فراهانی

رایانامه:

اساتید ترم 2-1400 دانشکده اصول الدین تهران

نیمسال تحصیلی 2-1400

مرضیه آفرین کیا

حمید ارشاد

الهام الوار

مسعود اسعدی

محمد اسدیان

مهناز بدرقاسمی

سید محمد باقر برقعی مدرس

احمد بساق زاده

مریم سادات بنی هاشمی

بهناز براتی

فائزه تهجدی

شکوه چینی فروشان

مهدی حسن آهنگری

محمد حسینی

معصومه حسن زاده

اکرم دياني دردشتي

محمد مهدی رضائی

مهناز رحیم پور

مرضیه رئیسی

طاهره زرنگار

عصمت سبزعلی کاشی

زهرا سلیمی

فرشته سمیعی

عبدالرضا سمیعی ظفرقندی

ملیحه سادات سیدرضا دولابی

سید هادی سیدوکیلی

فاطمه شریفی

حیدر شیخ

حشمت اله صادقی

ملیحه صادقیان

حامد صالحی

سمیه طهماسبی

منیژه عاملی

سمیه عبدالهی لاشکی

سیمین غلامی

سوده فراهانی

سمیه فراهانی

فهیمه فهیمی نژاد

علیرضا قدیمی ماهانی

مریم قصابی یزدلی

عاطفه کبیر تکمیلی نژاد

فاطمه کسرائی

فاطمه کاظمی

مطهره معافی مدنی

حمید مدرسی

زهرا مستفید

زهرا مهدوی مزینانی

سوسن نجف

مرجان نجفی

معصومه نوبرانی

اکرم نوائی لواسانی

سید حنیف رضازاده

مجید معارف

عبد الهادی فقهی زاده

محمد ناجی

مجتبی محمدی انویق

محسن دریا بیگی

مسعود فهامی