اعلام زمانبندی مصاحبه دکتری

5/5 - (1 امتیاز)

باسمه تعالی

زمانبندی مصاحبه دکتری دانشکده اصول الدین تهران، سال 1401 اعلام شد.

مصاحبه در روز سه شنبه مورخ 31 خرداد 1401 برگزار خواهد شد.

حضور داوطلب نیم ساعت قبل از زمان تعیین شده الزامی است.