اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان

5/5 - (1 امتیاز)

اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان کشور با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع سلامت در جمعیت دانشجویی و دانشگاه‌ها در حوزه سلامت روان و جسم و تعهد به تلاش برای ارتقاء شاخص‌های سلامت و افزایش سواد سلامت برگزار می گردد. جشنواره ملی سلامت دانشجویان کشور بستری برای مشارکت فعال و یک اقدام جمعی در حوزه سلامت برای ارائه ایده ها و دستاوردها و کشف استعدادهای برتر و معرفی تقدیر و بهره‌برداری از این ظرفیت های کم نظیر دانشجویی می باشد.

اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان