برنامه کلاس ها و تقویم آموزشی

ردیفعنوانفایلتاریخ بارگزاری
1زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم 01-1400 pdf iconدی 1400
2تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 01-1400pdf iconبهمن 1400
3برنامه هفتگی دکتری رشته علوم قرآن و حدیثpdf iconشهریور 1400
4برنامه هفتگی کارشناسی ارشد رشته شیعه شناسیpdf iconشهریور 1400
5برنامه هفتگی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیثpdf iconشهریور 1400
6برنامه هفتگی کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیثpdf iconشهریور 1400
7برنامه هفتگی کارشناسی  رشته زبان و ادبیات عربpdf iconشهریور 1400
8برنامه هفتگی کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامیpdf iconشهریور 1400
9برنامه هفتگی کارشناسی رشته شیعه شناسیpdf iconشهریور 1400