جشنواره بزرگ صالح

Rate this post

جشنواره بزرگ تولید و نمایش فیلم کوتاه ومستند داستانی در ارتباط با حضرت صالح بن موسی الکاظم برگزارمی شود.

مهلت ارسال آثار: 15 اردیبهشت 1400

جشنواره بزرگ صالح