شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف

الف . شرایط وضوابط عمومی

۱ – اعتقاد و التزام عملی به شریعت اسلام و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه .

۲ – برخورداری از سلامت جسمی و روانی به تشخیص مراجع مورد تایید دانشکده .

۳ – رعایت کامل موازین و پوشش اسلامی و التزام عملی به چادر به عنوان حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرایش و رعایت شئونات اسلامی

۴- محیط آموزشی این دانشکده برای برادران و خواهران بصورت مجزا می باشد

ب – شرایط و ضوابط اختصاصی دانشکده

۱ – پذیرفته شدگان دانشکده اصول الدین موظفند واحدهای پیش نیاز این دانشکده را با موفقیت بگذرانند .

۲ – چنانچه دانشجو به هر دلیل از تحصیل در این دانشکده انصراف دهد موظف و متعهد است که شهریه را طبق مقررات وزارت علوم پرداخت نماید.

۳ – دانشجو موظف است کلیه مقررات و آئین نامه های دانشکده را رعایت نماید .

۴ – پذیرش دانشجو در رشته علوم قرآن و حدیث ، فقه و حقوق اسلامی و زبان و ادبیات عرب و شیعه شناسی از بین گروه های آزمایشی ( ریاضی و فنی ، علوم انسانی و علوم تجربی)خواهد بود .

۵ – دانشجویان جهت پرداخت شهریه می توانند از وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان نیز استفاده نمایند .

۶ – هر چند نظام درسی این دانشکده واحدی است ولی دانشجو ملزم به گذراندن واحدهایی است که از طرف آموزش دانشکده در هر ترم تحصیلی ارائه می گردد .

7–دانشکده اصول الدین تهران هیچ گونه امکانات خوابگاهی برای ارائه به دانشجویان ندارد و دانشکده تهران اختصاص به خواهران دارد .

ج- امتیازات و تسهیلات دانشکده :

۱ – رتبه های اول تا سوم هر سال در هر رشته از هدایای ویژه ای برخوردار می گردند.

۲-  از فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی پذیرش همین دانشکده بر طبق مصوبه وزارت علوم به مقدار ۱۰% مازاد ظرفیت بدون

شرکت در کنکور در مقطع کارشناسی ارشد همین دانشکده پذیرفته می شوند .

الف ) شرايط و ضوابط عمومي

۱ – استفاده از حجاب برتر و رعايت شئونات اسلامي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و در غير این صورت از ثبت‌نام و ادامه تحصيل آنان در هر مرحله از تحصيل ممانعت به عمل خواهد آمد.

۲ – شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي دانشجو شود.

3 – دانشجويان می‌توانند از وام شهريه صندوق رفاه استفاده نمايند.

ب ) شرايط و ضوابط اختصاصي

۱ – گذراندن واحدهاي پیش‌نیاز و جبراني به تشخيص شوراي آموزشي.

۲ – دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايد.

۳ – شهريه طبق تعرفه‌های وزارت علوم اخذ خواهد شد.

۴ – دانشجوياني كه معدل ترم اول به بعد آن ها  (۵/۱۹) يا بالاتر باشد شامل تخفيف در شهريه مي شوند.

۵ – چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامه تحصيل در اين دانشكده انصراف دهد شهريه طبق مقررات وزارت علوم اخذ خواهد شد.

۶– تأمین خوابگاه و امكانات رفاهي:

دانشكده اصول‌الدین شعبه تهران هیچ‌گونه تعهدي نسبت به تأمین خوابگاه براي دانشجويان ندارد.

شرايط و ضوابط و عمومی و  اختصاصی :

۱- استفاده از حجاب برتر و رعایت شئونات اسلامی برای کلیه دانشجویان خواهر الزامی است.

۲- شرایط شغلی دانشجویان نباید مانع از انجام فعالیت تحصیلی دانشجو شود .

۳- کسب نمره  قبولی در مصاحبه دانشکده

۴- پذیرفته شدگان طبق مقررات از وام تحصیلی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برخوردار می شوند.

۵- دانشجويان اين دوره موظفند هر درسى كه كميته تحصيلات تكميلى به عنوان دروس جبرانى ارائه نمايد را بگذرانند .

۶– دانشکده شعبه تهران امکانات خوابگاهی برای ارائه به دانشجویان ندارد

۷- چنانچه دانشجو در طول دوره به هر دليل از ادامه تحصيل در دانشكده منصرف شود، شهریه طبق مقررات وزارت علوم،

تحقیقات و فناوری اخذ خواهد شد.

۸- شهریه ثابت و متغیر واحد های درسی و رساله طبق مصوبه هیات امناء اخذ خواهد شد.

9-  آدرس محل تحصیل :

مرکز تهران: تهران،  بالاتر از میدان ولی عصر ( عج ) کوچه شهید حمید فخاری، پلاک ۲۱،تلفن ۷-۸۸۹۳۴۰۳۶ – ۰۲۱