فراخوان جذب دانشجویان استعداد درخشان

5/5 - (1 امتیاز)

باسمه تعالی

کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که واجد شرایط استفاده از تسهیلات آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان می باشند در صورتی که متقاضی استفاده از این سهمیه برای رشته علوم قرآن و حدیث مقطع دکتری مرکز تهران و قم دانشکده اصول الدین و رشته های مندرج در جدول پیوست مقطع کارشناسی ارشد هستند، لازم است ضمن توجه به شرایط آیین نامه، مدارک مربوطه را حداکثر تا تاریخ 1401/4/31 به آدرس دانشکده ها تحویل نمایند.

لیست فایل ها:

 • دکتری:
  1. فراخوان پذیرش بدون کنکور دانشجویان استعداد درخشان در مقطع دکتری (Ph.D) دانشکده اصول الدین (pdf)
  2. فرم شماره یک دکتری (pdf) (word).
  3. فرم شماره دو دکتری (pdf) (word).
 • ارشد
  1. فراخوان پذیرش بدون کنکور دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده اصول الدین (pdf)
  2. فرم شماره یک ارشد (pdf) (word).
  3. فرم شماره دو ارشد (pdf) (word).
  4. جدول پیوست کارشناسی ارشد (pdf).