اخبار پژوهشی

2مطلب موجود می باشد.
اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان
رویدادهای پژوهشی

اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان


اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان کشور با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع سلامت در جمعیت دانشجویی و دانشگاه‌ها در حوزه سلامت روان و جسم و تعهد…

اخبار

برگزاری آزمون جامع ورودی 98


امتحان جامع ورودی سال۹۸ در تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ برگزار خواهد شد.